روز: فروردین ۱۷, ۱۴۰۱

تازه اولاشه؟ تلفات واسه وسطاشه؟

هیچ‌کس رپر قدیمی توی آهنگ انجام وظیفه‌ یه جا میگه: «تازه اولاشه، تلفات واسه وسطاشه» چندین بار موقع حرف زدن با دوستام از این تیکه