دسته: کتاب

رمان تونل | پر از حس، پر از راز

رمان تونل | پر از حس، پر از راز

«کافی است بگویم که من خوآن پاپلو کاستل هستم، نقاشی که ماریا ایریبارنه را کُشت.» رمان تونل رو به‌تازگی خوندم. رمانی کوتاه با زبان ساده